Studierådet Culina

Uppsalas Dietister och Kostvetares gemensamma hemsida

Välkommen

Om Oss

Vad gör Studierådet Culina?

Studierådet Culina finns till för studenterna vid institutionen för Kostvetenskap och verkar för att ta tillvara på studenternas intressen!

Är du student och intresserad av att påverka, vara delaktig, träffa trevliga studenter från olika terminer, få ny erfarenhet mm? I så fall ska du självklart vara med i Culina! Kom på ett möte och lyssna lite. Vi annonserar våra möten här på hemsidan och via facebook. Välj sedan om du vill vara aktiv i något av våra nyskapade utskott.

  • Förbättra program
    och kurser
  • Representera studenter där vi har möjlighet att påverka.
  • Öka sammanhållningen bland studenterna på institutionen.
  • Ge en inblick i arbetslivet.
  • Förmedla information till studenterna

Förtroendevalda

Personer som sitter på dessa poster är studenter vid institutionen för Kostvetenskap och är valda av Culinas styrelse. Arbetet utförs på studenternas fritid utan ersättning för att förbättra kvaliteten på utbildningen för alla studenter. Dessa har det yttersta ansvaret för besluten som fattas i Studierådet och sitter på sin post i ett år. Målet är att studenterna ska tas från alla klasser på institutionen för att ge en så stor bredd som möjligt Culinas möten är öppna för alla studerande vid Institutionen för Kostvetenskap och alla som närvarar har rösträtt och yttranderätt på dessa möten.
Kristina Lindberg
Ordförande
Peter Tegeling
Vice Ordförande
Anne Tetri
Kassör
Sekreterare
Sofie Ljungberg
Ordf. Sociala Utskottet
Likabehandlingsombud
Skyddsombud

Kontakta oss