Förtroendevalda

Personer som sitter på dessa poster är studenter vid institutionen för Kostvetenskap och är valda av Culinas styrelse. Arbetet utförs på studenternas fritid utan ersättning för att förbättra kvaliteten på utbildningen för alla studenter. Dessa har det yttersta ansvaret för besluten som fattas i Studierådet och sitter på sin post i ett år. Målet är att studenterna ska tas från alla klasser på institutionen för att ge en så stor bredd som möjligt

Culinas möten är öppna för alla studerande vid Institutionen för Kostvetenskap och alla som närvarar har rösträtt och yttranderätt på dessa möten.

Ledningsgruppen
Ordförande Peter Tegeling
Vice Ordförande Karin Dungner
Kassör Daniella Simonsson
Sekreterare Karin Gunnar
PR ansvarig Anna Jörnvi
Ordf. Sociala Utskottet Elin Andersson
Institutionsstyrelsen
Ledamot Peter Tegeling
Ledamot Matilda Woxberg
Suppleant Vakant
Suppleant Vakant
Samhällsvetenskapliga Sektionsrådet
Ledamot Karin Dungner
Ledamot Aida Koder Hamid
Suppleant Anna Jörnvi
Suppleant Vakant
Jämnställdhetsombud
 Ombud Maria Lagerqvist
Skyddsombud
 Ombud Maria Lagerqvist