Sociala

Culinas sociala utskott (CSU) har som syfte att verka för att förbättra sammanhållningen mellan klasserna på institutionen. Utskottet ansvarar för sociala
evenemang och andra aktiviteter som förbättrar studenternas studietid utanför skolan.csuÄr du intresserad av att engagera dig i det sociala utskottet?

  • Du får vara med och planera sociala events för alla studenter på IKV. 
  • Du får arbeta med att annordna alumnikvällar, middagar och även större resor som studenterna får chans att vara med på, exempelvis vårt årliga event Kostbollen!
  • Du är med och stödjer gemenskapen mellan alla studenter och kurser, evenmangen är till för alla! 

Tveka inte!
Kontakta oss:
Culina.sociala@gmail.com