Offentliga Dokument

CULINA STUDIERÅD

Vi är studierådet för dietister och kostvetare vid Uppsala universitet. Tillsammans utvecklar vi vår utbildning och bildar en gemenskap under din studieperiod. Välkommen!

Händelser under terminen

Välkomstdagar för nya studenter

Under början av terminen välkomnar vi med öppna armar dig som blivit antagen till Kostvetenskap A.

Aktiviteter kommer att anordnas i Uppsala för att lära känna varandra. Gå med i Facebookgruppen
HÄR för att hålla dig uppdaterad.

Sittningar och övriga aktiviteter

Sittningar kommer att anordnas under terminen tillsammans med andra aktiviteter såsom häng i köket och kanske något träningspass tillsammans? Har du någon rolig idé du vill göra - hör av dig till Culina!!

Medans du väntar...

Information om vårt nästa evenemang kommer att visas här.

Varför inte köpa Culinas sångbok? Perfekt för att lära känna våra sånger inför kommande sittningar och evenemang!

Maila till
info@culinastudent.se

Vad gör vi ?

Utbildning

Hjälper till att utveckla och bidra till utbildningsmiljön

Med hjälp av åsikter och idéer från er studenter gör vi vår utbildning bättre. Vi för vidare er talan till universitetet.

Sociala aktiviteter

Välkomstdagar, sittningar & annat kul!

För att öka vår gemenskap och skaffa vänner för livet anordnar vi både välkomstdagar, sittningar och övriga aktiviteter under åren.

Examen

Examensbidrag

Culina betalar ut ett examenbidrag på 3000 kr till avgående klasser. För att ta del av bidraget krävs det minst en engagerad student från din klass.

Examen

Stipendium

Culina delar varje termin ut ett stipendium till dietister eller kostvetare som anses ha bidragit till studiemiljön på ett positivt och ORDA! sätt

BLI MEDLEM

Som medlem i Culina studieråd får du tillgång till alla våra aktiviteter samt ett billigare pris för dessa. Culina betalar även ut examensbidrag och stipendium till de klasser och personer som anses förtjäna dem. Det kostar 50 kr per termin för ett medlemskap.

Vill du bli medlem?

Styrelsen

Culinas styrelse består av 11 ledarmöter från dietist- och kostvetarprogrammet. Posterna för Utbildningsansvarig, Eventansvarig och Kommunikatör innehas av två ledarmöter vardera. 

Ordförande

Filippa Wallin

- Dietist T4 -

Som ordförande ansvarar Filippa för studierådets övergripande verksamhet, inklusive ledning av studierådets möten och kontakt med studierektor och programsamordnare, samt representerar även Culina i Medicinska sektionens (MEDSEK) sektionsråd. Vid frågor om Culinas verksamhet, kontakta Filippa via mail. 

Vice ordförande

Leo Öhman

- Kostvetare T5 -

Som vice ordförande stöttar Leo studierådets ordförande i den övergripande verksamheten.
Leo ansvarar även för kontakten med arbetsmarknaden och näringslivet, samt representerar Culina i Samhällsvetenskapliga sektionens (SAMSEK) sektionsråd. Vid frågor gällande arbetsmarknaden och näringslivet, kontakta Leo via mail.

Sekreterare

Johanna Granström Sjömark

- Dietist T4 -

Som sekreterare ansvarar Johanna för hanteringen av dokumentation och protokoll för studierådets möten. Vid frågor gällande Culinas mötesprotokoll och andra offentliga dokument, kontakta Johanna via mail.

Kassör

Felix Haglind

- Kostvetare T5 - 

Som kassör ansvarar Felix för studierådets betalningar och fakturor, samt medlemsavgifter och ekonomiska rapporteringar. Vid frågor gällande Culinas ekonomi, kontakta Felix via mail.

Likabehandling- och skyddsombud

Likabehandling- och skyddsombudet ansvarar för arbetsmiljörelaterade frågor för studierådets studenter, inklusive psykosocial arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö. 

För närvarande är posten vakant. Upplever du mobbning eller dåligt bemötande från institutionen, eller har du frågor angående andra arbetsmiljörelaterade problem på campus, är du välkommen att kontakta oss via mail.

Utbildningsansvarig

Emil Dahlander

- Kostvetare T5 - 

Som utbildningsansvarig har Emil övergripande ansvar för studierådets studiebevakning och aktiviteter såsom Pluggfika och Rant and chant. Vid frågor eller åsikter om din utbildning, kontakta Emil via mail.

Eventansvarig

Ebba Lindell

- Dietist T4 -

Som eventansvarig arrangerar Ebba studierådets evenemang och aktiviteter. Vid frågor gällande Culinas evenemang, eller om du har idéer som du vill förverkliga, kontakta Ebba & Sara via mail. 

Eventansvarig

Sara Kiderud

- Dietist T4 -

Som eventansvarig arrangerar Sara studierådets evenemang och aktiviteter. Vid frågor gällande Culinas evenemang, eller om du har idéer som du vill förverkliga, kontakta Sara & Ebba via mail. 

  Kommunikatör  

Kommunikatören ansvarar för att sprida information till studierådets studenter via sociala medier såsom Facebook och Instagram, samt uppdatering av hemsidan.

För närvarande är posten vakant. Vill du dela information med Culinas studenter eller har du frågor gällande vår hemsida, kontakta oss via Culinas Facebooksida eller Instagram.

Samarbeten

Studierådet Culina är knuten till Uppsala studentkår och ingår i den Samhällsvetenskapliga sektionen (SAMSEK) såväl som den Medicinska sektionen (MEDSEK). Detta gör Culina till något unika då vi är med i hälften av Uppsala studentkårs sektioner!

Culina för även en regelbunden dialog med Institutionen för kostvetenskap(IKV) kring utbildningen på institution via ett flertal årliga möten samt kommunikation med personalen.

Det är med hjälp av ekonomiska bidrag från universitetet och Uppsala studentkår, tillsammans med medlemsavgifter, som Culina finansieras.