Offentliga Dokument

Vill du engagera dig?

Har du en idé du vill förverkliga via Culina? Eller är du sugen på att ta en post i vår styrelse? Välkommen att kontakta oss via mejl eller sociala medier!

info@culinastudent.se

Lediga uppdrag

Att engagera sig som student är roligt och lärorikt då du både får vara med och påverka din utbildning samt skapa nya kontakter. Det finns både lediga poster i Culinas styrelse och som studentrepresentant genom Uppsala studentkår. Läs mer om de olika uppdragen här och sök!

Klassrepresentant för

Dietistprogrammet Termin 4

Klassrepresentanterna ansvarar för att förmedla synpunkter från studiekamrater på studierådets verksamhet och att hålla sin klass informerad om styrelsens beslut och studierådets verksamhet. Krävs för att kunna få examensbidrag.

Klassrepresentant för

Dietistprogrammet Termin 2

Klassrepresentanterna ansvarar för att förmedla synpunkter från studiekamrater på studierådets verksamhet och att hålla sin klass informerad om styrelsens beslut och studierådets verksamhet. Krävs för att kunna få examensbidrag.

Klassrepresentant för

Kostvetarprogrammet Termin 1

Klassrepresentanterna ansvarar för att förmedla synpunkter från studiekamrater på studierådets verksamhet och att hålla sin klass informerad om styrelsens beslut och studierådets verksamhet. Krävs för att kunna få examensbidrag.

Klassrepresentant för

Kostvetarprogrammet Termin 5

Klassrepresentanterna ansvarar för att förmedla synpunkter från studiekamrater på studierådets verksamhet och att hålla sin klass informerad om styrelsens beslut och studierådets verksamhet. Krävs för att kunna få examensbidrag.

Studentrepresentant - Dietist

Institutionsstyrelsen

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen deltar du i organets möten där beslut fattas gällande bland annat kursplaner och litteraturlistor, samt där andra ärenden diskuteras. Du kan även komma att tillfrågas i ärenden som gäller kvalitetsutveckling, samt inbjudas till pedagogiska diskussioner och planeringsmöten.

Arvode: 500 kr/möte

Suppleant - Kostvetare

Institutionsstyrelsen

Kunna gå på möten när ordinarie kostvetare inte kan.

Arvode: 500 kr/möte

Suppleant - Dietist

Institutionsstyrelsen

Kunna gå på möten när ordinarie dietist inte kan.

Arvode: 500 kr/möte

Studentrepresentant- Dietist

GAGA

GAGA är en grupp med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå.

Gruppen bereder frågor kring program och kurser som sedan beslutas i fakultetsnämnd respektive institutionsstyrelse

Arvode: 500 kr/möte

Suppleant - Dietist

GAGA

Kunna gå på möten när ordinarie dietist inte kan

Arvode: 500 kr/möte

Suppleant .- Kostvetare

GAGA

Kunna gå på möten när ordinarie kostvetare inte kan

Arvode: 500 kr/möte

Studentrepresentant - Dietist

Dietistprogramrådet

Programrådets uppgift är att vara ett forum för diskussioner av programrelaterade frågor för institutionen som huvudsakligen angår programmen och studenterna. Möten med utbildningsorter/systerinstitutioner för programmet förekommer vilket kan innebära resor till andra orter.

Arvode: 150 kr/möte

Sök ett uppdrag

Namn E-post Klass och program Jag vill engagera mig i följande uppdrag
Är du medlem i Culina?
Ja :)
Nej :(
Någon kommentar eller åsikt om pizzor i Uppsala? (frivilligt) Skicka in